კვლევების პრეზენტაციები

CRRC-საქართველოს “კვლევების პრეზენტაციები” თავს უყრის ყველა იმ პრეზენტაციას, რომელიც ფართო აუდიტორიისთვის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გაცნობას ისახავს მიზნად.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) საზოგადოებას საქართველოში მცხოვრები რუსი იმიგრანტების შესახებ კვლევის შედეგები გააცნო.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) და Zinc Network-მა საზოგადოებას გააცნო საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად საზოგადოებას გააცნო კვლევის შედეგები პირადი და სახელმწიფო უსაფრთხოების შესახებ საზოგადოების დამოკიდებულებასა და აღქმაზე.
21 თებერვალს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) საზოგადოებას წარუდგინა ახალი კვლევა  „საგარეო საფრთხეების აღქმა საქართველოში“.
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველომ) საზოგადოებას გააცნო კვლევის შედეგები პარტიულობისა და ემოციური პოლარიზაციის შესახებ. 
2022 წლის 7-10 მარტს CRRC-საქართველომ უკრაინის ომთან დაკავშირებით საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის სატელეფონო გამოკითხვა ჩაატარა.
6 ოქტომბერს CRRC-საქართველომ ახალი პოლიტიკის ნარკვევი გამოაქვეყნა სახელწოდებით – არიან ქართველი ამომრჩევლები პოლარიზებული?
2020 წლის 30 იანვარს, „CRRC-საქართველომ“ გამოაქვეყნა კავკასიის ბარომეტრის კვლევის 2019 წლის გამოკითხვის შედეგები საქართველოსთვის. „კავკასიის ბარომეტრი“ ფართომასშტაბიანი საჯაროდ ხელმისაწვდომი შინამეურნეობების გამოკითხვაა, რომლის მიზანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ოჯახების ეკონომიკურ ქცევასა და სოციალურ შეხედულებებზე სანდო და ერთმანეთთან შესადარი მონაცემების შეგროვება. 2008 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით, გამოკითხვა რეგიონის სამივე ქვეყანას: საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს მოიცავდა. ხოლო 2015-დან 2019 წლის ჩათვლით კვლევა მხოლოდ საქართველოსა და სომხეთში ტარდება.