პუბლიკაციები

CRRC-საქართველოს პუბლიკაციები საჯარო დოკუმენტების სერიაა, რომელიც საქართველოს წინაშე მდგომ სხვადასხვა გამოწვევასა და საკითხს ეხება. დოკუმენტები, რომლებიც ძირითადად პოლიტიკის ნარკვევებს, ანგარიშებსა და სტატიებს მოიცავს, მონაცემთა სიღრმისეულ ანალიზს ეფუძნება და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

  • აარჩიეთ თარიღი

მოცემული კვლევა კლიმატის ცვლილების მიმართ დამოკიდებულებასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს სწავლობს საქართველოში.
მოცემული ნაშრომის ძირითადი მიზანია აუდიტორიის კვლევა საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
წინამდებარე ანგარიში საქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების მოტივებს, აღქმებსა და პოლიტიკურ შეხედულებებს სწავლობს.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი ჰიბრიდულ რეჟიმში არსებული დემოკრატიული ორპირობის ფენომენს სწავლობს.
წინამდებარე ანგარიში საგარეო საფრთხეებზე არსებულ საზოგადოებრივ აზრს სწავლობს საქართველოში.
წინამდებარე ანგარიში იკვლევს პარტიულობასა და საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციას საქართველოში.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი აივ ინფექციის თვითტესტირების წახალისებას სწავლობს საქართველოში.
წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი ფულადი გზავნილების მნიშვნელობას სწავლობს საქართველოს შინამეურნეობებისთვის.
მოცემული ანგარიში საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებულ მღელვარებას პასუხობს საქართველოში.
ანგარიში საჭიროებათა შეფასებას წარმოადგენს, რომლის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირებისა და მდგრადი სერვისების მიწოდების გზით.