მონაცემები

ონლაინ ანალიზის პროგრამა (ODA)

ODA-ს გამოყენების დროს აღარ არის საჭირო ისეთი სტატისტიკური პროგრამების გამოყენება, როგორებიცაა SPSS და STATA. ODA-ს გამოყენება ძალიან მარტივია. თითის ერთი დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მონაცემთა ბაზა, გამოკითხვაში დასმული თქვენთვის საინტერესო კითხვა და ნახოთ შედეგები გრაფიკისა და ცხრილის სახით.

შესაძლებელია აგრეთვე გრაფიკების ჩამოტვირთვა სხვადასხვა ფორმატში და ცხრილების შენახვა ექსელის ფორმატში. მონაცემთა ონლაინ ანალიზის პროგრამით ამჟამად ხელმისაწვდომია „კავკასიის ბარომეტრის“ 6 ტალღა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მონაცემებით. დროთა განმავლობაში ამ ბაზებს დაემატება სხვა, ახალი გამოკითხვების შედეგები.

მონაცემთა ჩამოტვირთვა

მონაცემთა ბაზები ხელმისაწვდომია STATA და/ან SPSS ფორმატში. აქვე განთავსებულია შესაბამისი დოკუმენტაცია (კითხვარები, ბარათები, ველის ანგარიშები და სხვა).

მონაცემთა ბაზები ხელმისაწვდომია STATA და/ან SPSS ფორმატში. აქვე განთავსებულია შესაბამისი დოკუმენტაცია (კითხვარები, ბარათები, ველის ანგარიშები და სხვა).

ციტირება

CRRC-საქართველოს “კავკასიის ბარომეტრის” მონაცემთა ბაზების გამოყენების დროს, გთხოვთ, მიმართოთ ციტირების შემდეგ ფორმას: