ფილტრაცია

პროექტები

დასახელება

დონორი

ბიუჯეტი

თარიღი

მოსახლეობის ხმა პოლიტიკის ანალიზში
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • პოლიტიკა ,
 • პოლიტიკური პარტიები
08.2022
/
08.2024
საქართველოს მოსახლეობის შეხედულებები უკრაინაში ომის შესახებ
 • პოლიტიკა ,
 • უმცირესობები, კონფლიქტები და იძულებით გადაადგილებული პირები
03.2022
/
03.2022
ანგარიშვალდებული და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული უსაფრთხოების სექტორის მხარდაჭერა კვლევების, ადვოკატირებისა და ინკლუზიური დიალოგის გზით
 • უსაფრთხოება
02.2022
/
01.2025
Young people’s values and political activism in Georgia
 • ახალგაზრდები ,
 • პოლიტიკა
$22,559
07.2021
/
10.2021
დემოკრატიის მდგომარეობა საქართველოში: კრიზისისა და შესაძლებლობების გასაყარზე
 • კვლევის მეთოდები ,
 • ტრენინგი
12.2020
/
03.2021
Supporting independent living of persons with disabilities through evidence-based advocacy and sustainable service provision
 • საჭიროებათა შეფასება ,
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
$27,745
11.2020
/
03.2022
საქართველოს მომავალი
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ ,
 • რელიგია ,
 • ტოლერანტობა
$ 30,783.30
08.2020
/
04.2021
Covid-19 Monitor: Public Opinion on Covid-19 Crisis in Georgia
 • საჯარო პოლიტიკა
04.2020
/
06.2020
საქართველოში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული დებატებისა და სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერა
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • საჯარო პოლიტიკა
10.2019
/
01.2022
„ქცევითი მიზეზები, რომლებიც მასწავლებლებისთვის ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში ჩარევის/შეტყობინების წინაღობას წარმოადგენს”
 • განათლება ,
 • გენდერული თანასწორობა ,
 • ოჯახში ძალადობა
04.2019
/
07.2019
კვლევა საარჩევნო პროცესისა და პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ საქართველოში
 • არჩევნები და პოლიტიკა ,
 • ეკონომიკური პირობები და დასაქმება
$297,744.00
03.2019
/
03.2021
ბიზნეს ორგანიზაციების შეხედულებების კვლევა
 • ეკონომიკა ,
 • საჯარო პოლიტიკა
$26,627
10.2018
/
04.2019
სოციოლოგიური კვლევა საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობის შესაფასებლად
 • განათლება ,
 • დემოკრატია ,
 • კორუფცია ,
 • პარლამენტი ,
 • პოლიტიკა ,
 • პოლიტიკური პარტიები ,
 • ჯანდაცვა
10.2018
/
12.2018
Cultural Heritage and Identities of Europe’s Future (CHIEF)
 • ახალგაზრდები ,
 • დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ
$ 226,095
05.2018
/
05.2021