საზოგადოებრივი განწყობები NDI-ის ახალ კვლევაში

გაზიარება