კვლევა ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა ჩვევების შესახებ საქართველოში

პროექტის დასახელება: კვლევა ხორცისა და რძის პროდუქტების მომხმარებელთა ჩვევების შესახებ საქართველოში
დამკვეთი: Mercy Corps Georgia
თარიღი: ივნისი 2010 – ნოემბერი 2010
პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია ქართველ მომხმარებელთა ცოდნის, მოთხოვნის და შეძენის სიხშირის შესწავლა ხორცისა და რძის პროდუქტების ხარისხთან, ჰიგიენასთან და უსაფრთოებასთან მიმართებაში. CRRC ასევე მონიტორინგს გაუწევს იმას, თუ რამდენად პასუხობენ მოვაჭრეები ამ მოთხოვნებს.
კვლევის დიზაინი: 7 ფოკუსური ჯგუფი თბილისსა და სამცხე-ჯავახეთში; 12 ჩაღრმავებული ინტერვიუ მოვაჭრეებთან.
შედეგი: ფოკუსური ჯგუფის ანგარიში (ინგლისურად) პრეზენტაცია Power Point-ში (ქართულად)

გაზიარება